Polityka prtwatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

 Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach vizantio.pl  zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klientów i Użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez Vizantio sp. z o.o.usług za pośrednictwem sklepu internetowego https://vizantio.pl, w tym do celów księgowych, kontaktu z Użytkownikiem i Klientem, dokonywania rozliczeń za pośrednictwem operatora płatności, oraz generowaniu kurierskich listów przewozowych w celu wysłania przesyłki. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Klienta w celach marketingowych (tj. wysyłka newslettera).

Administratorem danych osobowych jest firma Vizantio spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Lipowa 15, Białystok 15-424 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817675, NIP 542 338 75 17, REGON 385031901

 vizantiospzoo@gmail.com

Cookies 

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies . Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. 

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy znajdujący się w zakładce kontakt.